Καινοτομία
Φιλικό προς το περιβάλλον
Παραγωγικότητα
Υψηλές επιδόσεις του κινητήρα
  1. Home
  2. /
  3. Κινητήρες Komatsu Stage IV

Komatsu EU Stage IV

Ο κινητήρας Komatsu EU Stage IV είναι παραγωγικός, αξιόπιστος και αποδοτικός. Με εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές ρύπων, παρέχει χαμηλότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ανώτερες επιδόσεις που συμβάλλουν στη μείωση του κόστους λειτουργίας και επιτρέπουν στον χειριστή να εργάζεται με απόλυτη ψυχική ηρεμία.

Komatsu EU Stage IV

EGR & VGT

Ανακυκλοφορία καυσαερίων (EGR)
Το ψυχόμενο EGR είναι μια τεχνολογία καλά δοκιμασμένη στους σημερινούς κινητήρες της Komatsu. Η αυξημένη χωρητικότητα του ψυγείου EGR εξασφαλίζει πλέον πολύ χαμηλές εκπομπές NOx και καλύτερη απόδοση του κινητήρα.

Turbo μεταβλητής γεωμετρίας (VGT)
Το VGT παρέχει βέλτιστη ροή αέρα στο θάλαμο καύσης του κινητήρα σε όλες τις συνθήκες ταχύτητας και φορτίου. Τα καυσαέρια είναι καθαρότερα, η οικονομία καυσίμου βελτιώνεται, ενώ η ισχύς και η απόδοση του μηχανήματος διατηρούνται.

Komatsu EU Stage IV

HPCR & KCCV

High-Pressure Common Rail (HPCR)
Για να επιτευχθεί πλήρης καύση του καυσίμου και χαμηλότερες εκπομπές καυσαερίων, το σύστημα ψεκασμού καυσίμου High Pressure Common Rail βαρέως τύπου ελέγχεται από υπολογιστή για να παρέχει ακριβή ποσότητα καυσίμου υπό πίεση στον επανασχεδιασμένο θάλαμο καύσης του κινητήρα με πολλαπλές εγχύσεις.
Κλειστός εξαερισμός στροφαλοθάλαμου Komatsu (KCCV)
Οι εκπομπές από τον στροφαλοθάλαμο (αέριο που εκτοξεύεται) περνούν μέσα από ένα φίλτρο CCV. Η ομίχλη λαδιού που παγιδεύεται στο φίλτρο επιστρέφει πίσω στο στροφαλοθάλαμο, ενώ το φιλτραρισμένο αέριο επιστρέφει στην εισαγωγή αέρα.

Komatsu EU Stage IV

Μετεπεξεργασία βαρέως τύπου

Το σύστημα μετεπεξεργασίας συνδυάζει ένα φίλτρο σωματιδίων diesel της Komatsu (KDPF) και επιλεκτική καταλυτική αναγωγή (SCR). Το SCR εγχέει τη σωστή ποσότητα AdBlue® στο σύστημα με τον κατάλληλο ρυθμό για τη διάσπαση των NOx σε νερό (H2O) και μη τοξικό αέριο άζωτο (N2). Οι εκπομπές NOx μειώνονται κατά 80% σε σύγκριση με τους κινητήρες EU Stage IIIB.