Καινοτομία
Φιλικό προς το περιβάλλον
Παραγωγικότητα
Υψηλές επιδόσεις του κινητήρα
  1. Home
  2. /
  3. Κινητήρες Komatsu Stage V

Komatsu EU Stage V

Η Komatsu ασχολείται σταθερά με την έρευνα, την ανάπτυξη, την κατασκευή και τη βελτίωση των κινητήρων ντίζελ. Οι εσωτερικές δυνατότητες ανάπτυξης και κατασκευής αξιοποιούνται για βασικά εξαρτήματα, όπως οι υδραυλικές διατάξεις και τα συστήματα ελέγχου, προκειμένου να μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να βελτιωθεί η οικονομία καυσίμου.

Komatsu EU Stage V

Φίλτρο σωματιδίων diesel της Komatsu (KDPF)

Για να συμμορφώνονται τα μηχανήματα της κλίμακας ισχύος 19kW – 560kW με αυτές τις νέες απαιτήσεις PN, το σύστημα μετεπεξεργασίας του κινητήρα πρέπει να περιλαμβάνει ένα φίλτρο σωματιδίων ντίζελ της Komatsu (KDPF). Καθώς πάνω από το 98% της αναγέννησης του KDPF πραγματοποιείται παθητικά, δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τον χειριστή, χωρίς καμία παρέμβαση στη λειτουργία του μηχανήματος.